Ekologiczna chemia dla przemysłu

Ekologiczna chemia dla przemysłu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-119/11-02 Tytuł projektu: Ekologiczna chemia dla przemysłu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 335780.53 Wydatki kwalifikowalne: 301941.17 Dofinansowanie: 301941.17 Dofinansowanie UE: 256649.99 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński NIP beneficjenta: 6750002236 […]

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji metanolu w procesie fotoredukcji ditlenku węgla (CO2).

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji metanolu w procesie fotoredukcji ditlenku węgla (CO2). Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-013/11-07 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji metanolu w procesie fotoredukcji ditlenku węgla (CO2). Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 5141052.41 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie innowacyjnej technologii. umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym

Opracowanie innowacyjnej technologii. umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-142/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii. umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1362289.62 Wydatki kwalifikowalne: 1134776.25 Dofinansowanie: 397171.69 Dofinansowanie UE: 337595.94 Nazwa beneficjenta: […]

Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC

Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-072/09-04 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Gmina: Pyskowice Wartość ogółem: 1000020 Wydatki kwalifikowalne: 947500 Dofinansowanie: 331625 Dofinansowanie UE: 281881.25 […]

Opracowanie technologii zunifikowanych zestawów odpowietrzających i spustowych z innowacyjnymi szybkozłączami.

Opracowanie technologii zunifikowanych zestawów odpowietrzających i spustowych z innowacyjnymi szybkozłączami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-003/10-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii zunifikowanych zestawów odpowietrzających i spustowych z innowacyjnymi szybkozłączami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 653596 Wydatki kwalifikowalne: 629000 Dofinansowanie: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Gmina: Szczytna Wartość ogółem: 7132.58 Wydatki kwalifikowalne: 7132.58 Dofinansowanie: 7132.58 Dofinansowanie UE: 6062.69 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Urządzenie do czyszczenie kruszywa mineralnego

Urządzenie do czyszczenie kruszywa mineralnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-015/09-00 Tytuł projektu: Urządzenie do czyszczenie kruszywa mineralnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 31104 Wydatki kwalifikowalne: 21900 Dofinansowanie: 21900 Dofinansowanie UE: 18615 Nazwa beneficjenta: “Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego NIP beneficjenta: 8960005532 […]

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-138/08-06 Tytuł projektu: System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa […]

Technologia wykorzystania odpadowego CO2 jako medium chłodniczego w układach trójgeneracji

Technologia wykorzystania odpadowego CO2 jako medium chłodniczego w układach trójgeneracji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-001/10-08 Tytuł projektu: Technologia wykorzystania odpadowego CO2 jako medium chłodniczego w układach trójgeneracji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Żukowo Wartość ogółem: 3677100 Wydatki kwalifikowalne: 3197500 Dofinansowanie: 1843875 Dofinansowanie […]

Mechatroniczny system sterowania. diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego.

Mechatroniczny system sterowania. diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-043/08-07 Tytuł projektu: Mechatroniczny system sterowania. diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 6420000 Wydatki kwalifikowalne: 6150000 Dofinansowanie: 6150000 Dofinansowanie UE: […]