Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób sterowania wielorezonansowego zasilacza dla wysokosprawnych układów przetwarzania energii

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób sterowania wielorezonansowego zasilacza dla wysokosprawnych układów przetwarzania energii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-068/10-03 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób sterowania wielorezonansowego zasilacza dla wysokosprawnych układów przetwarzania energii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały […]

Ochrona własności przemysłowej technologii i konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych

Ochrona własności przemysłowej technologii i konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-033/10-05 Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej technologii i konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: […]

Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej płyty kuchennej i chłodziarko – zamrażarki

Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej płyty kuchennej i chłodziarko – zamrażarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-057/10-03 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej płyty kuchennej i chłodziarko – zamrażarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 9569900 Wydatki kwalifikowalne: 9409000 Dofinansowanie: […]

Polski olfaktometr – opracowanie prototypu i wdrożenie do produkcji.

Polski olfaktometr – opracowanie prototypu i wdrożenie do produkcji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-013/09-04 Tytuł projektu: Polski olfaktometr – opracowanie prototypu i wdrożenie do produkcji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 564754.74 Wydatki kwalifikowalne: 538094 Dofinansowanie: 242142.3 Dofinansowanie […]

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników do produkcji w firmie Linter Sp. z o.o.

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników do produkcji w firmie Linter Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-113/09-11 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników do produkcji w firmie Linter Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Sierakowice Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie technologii wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych

Opracowanie technologii wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-143/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 16268140.02 Wydatki kwalifikowalne: 13542877.99 Dofinansowanie: 9230003 Dofinansowanie […]

Ochrona patentowa wynalazku pt. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych  

Ochrona patentowa wynalazku pt. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych   Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-010/09-04 Tytuł projektu: Ochrona patentowa wynalazku pt. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych   Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 152669.34 Wydatki kwalifikowalne: 131100 […]

Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft sp. z o. o.

Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft sp. z o. o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-056/11-08 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft sp. z o. o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]

Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych.

Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-005/09-08 Tytuł projektu: Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 5965678 Wydatki kwalifikowalne: 4889900 Dofinansowanie: […]