Opracowanie prototypu stereoskopowej kamery internetowej wraz z dedykowanym oprogramowaniem do przetwarzania obrazu

Opracowanie prototypu stereoskopowej kamery internetowej wraz z dedykowanym oprogramowaniem do przetwarzania obrazu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-018/10-05 Tytuł projektu: Opracowanie prototypu stereoskopowej kamery internetowej wraz z dedykowanym oprogramowaniem do przetwarzania obrazu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 3657558.37 […]

Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu zlecania i rejestracji żywienia pozajelitowego u dzieci ŻYWCZYK

Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu zlecania i rejestracji żywienia pozajelitowego u dzieci ŻYWCZYK Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.03-00-095/10-05 Tytuł projektu: Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu zlecania i rejestracji żywienia pozajelitowego u dzieci ŻYWCZYK Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.03 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-020/09-04 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii w Fabryce Aparatury i Urządzeń “FAMET” S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 1398784 Wydatki kwalifikowalne: […]

Przeprowadzenie prac mających na celu opracowanie 4 nowych produktów realizowane przez firmę Atlas Sollich

Przeprowadzenie prac mających na celu opracowanie 4 nowych produktów realizowane przez firmę Atlas Sollich Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-007/11-03 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac mających na celu opracowanie 4 nowych produktów realizowane przez firmę Atlas Sollich Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. […]

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu e-transport.

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu e-transport. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-063/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu e-transport. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 5140200 Wydatki kwalifikowalne: 4216000 Dofinansowanie: 1054000 Dofinansowanie UE: 895900 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Gmina: Rogowo Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Prace badawczo – rozwojowe nad zastosowaniem Technologii Holograficznego Elementu Optycznego w aplikacjach fotowoltaicznych

Prace badawczo – rozwojowe nad zastosowaniem Technologii Holograficznego Elementu Optycznego w aplikacjach fotowoltaicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-163/13-05 Tytuł projektu: Prace badawczo – rozwojowe nad zastosowaniem Technologii Holograficznego Elementu Optycznego w aplikacjach fotowoltaicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Międzyrzecz Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych

Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-20-137/09-10 Tytuł projektu: Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 4461931.52 Wydatki kwalifikowalne: 4357790.42 […]

Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne

Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-039/09-08 Tytuł projektu: Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 633177 Wydatki kwalifikowalne: 633177 Dofinansowanie: 633177 Dofinansowanie UE: 538200.45 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet […]