Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano

Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-060/08-12 Tytuł projektu: Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 5399318 Wydatki kwalifikowalne: 5253781.16 Dofinansowanie: 5253781.16 Dofinansowanie UE: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat świecki Gmina: Jeżewo Wartość ogółem: 11840.65 Wydatki kwalifikowalne: 11840.65 Dofinansowanie: 11840.65 Dofinansowanie UE: 10064.55 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów.

Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-010/09-05 Tytuł projektu: Znaczące udoskonalenie mobilnej platformy diagnostyki narządów zmysłów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 1497014 Wydatki kwalifikowalne: 1325700 Dofinansowanie: 463995 Dofinansowanie UE: 394395.75 Nazwa beneficjenta: […]

PHOENIX- Bezzałogowy samolot stratosferyczny

PHOENIX- Bezzałogowy samolot stratosferyczny Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-033/09-04 Tytuł projektu: PHOENIX- Bezzałogowy samolot stratosferyczny Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 10312400 Wydatki kwalifikowalne: 10312400 Dofinansowanie: 10312400 Dofinansowanie UE: 8765540 Nazwa beneficjenta: Instytut Lotnictwa NIP […]

Innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7

Innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-001/08-07 Tytuł projektu: Innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Radomsko Wartość ogółem: 627500 Wydatki kwalifikowalne: 543900 Dofinansowanie: 184382.1 Dofinansowanie UE: 156724.78 Nazwa beneficjenta: P.P.U.B INKOMET […]

Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-10-106/09-08 Tytuł projektu: Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat żniński Gmina: Rogowo Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Gmina: Stare Bogaczowice Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Nowe generacje kształtowanych przestrzennie podłoży plazmonicznych GaN

Nowe generacje kształtowanych przestrzennie podłoży plazmonicznych GaN Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-153/11-02 Tytuł projektu: Nowe generacje kształtowanych przestrzennie podłoży plazmonicznych GaN Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1160860 Wydatki kwalifikowalne: 1026100 Dofinansowanie: 819800 Dofinansowanie UE: 696830 […]

Wsparcie uzyskania ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazki dotyczące zintegrowanych elementów indukcyjnych

Wsparcie uzyskania ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazki dotyczące zintegrowanych elementów indukcyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-009/12-04 Tytuł projektu: Wsparcie uzyskania ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazki dotyczące zintegrowanych elementów indukcyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. […]