POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Jordanów Śląski Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-22-059/13-04 Tytuł projektu: Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 50531622.63 Wydatki kwalifikowalne: 50089464.88 Dofinansowanie: 50089464.88 Dofinansowanie UE: 42576045.15 Nazwa beneficjenta: Politechnika Gdańska […]

Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie “Future Energy Management System”

Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie “Future Energy Management System” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-065/10-04 Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia i produkcji energii elektrycznej o nazwie “Future Energy Management System” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie […]

Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej

Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-345/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat tucholski Gmina: Tuchola Wartość ogółem: 3577853.92 Wydatki kwalifikowalne: 3149823.92 Dofinansowanie: 1296289.48 Dofinansowanie UE: 1101846.06 […]

Opracowanie i wdrożenie do produkcji lekkiego autobusu miejskiego

Opracowanie i wdrożenie do produkcji lekkiego autobusu miejskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-063/09-10 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji lekkiego autobusu miejskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Czerwonak Wartość ogółem: 6517500 Wydatki kwalifikowalne: 5938900 Dofinansowanie: 2267925 Dofinansowanie UE: 1927736.25 Nazwa beneficjenta: […]

Autonomic AirSync: System Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 62.01.12.0)

Autonomic AirSync: System Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 62.01.12.0) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-036/09-13 Tytuł projektu: Autonomic AirSync: System Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 62.01.12.0) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 6279628 Wydatki kwalifikowalne: 5963451.98 Dofinansowanie: […]

Badania na bezzałogowymi platformami latającymi dedykowanymi do różnych sektorów gospodarki

Badania na bezzałogowymi platformami latającymi dedykowanymi do różnych sektorów gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-168/11-08 Tytuł projektu: Badania na bezzałogowymi platformami latającymi dedykowanymi do różnych sektorów gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3213906 Wydatki kwalifikowalne: […]

Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY

Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-20-105/09-04 Tytuł projektu: Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – LAPESTY Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 6827100.51 Wydatki kwalifikowalne: 5575666.67 Dofinansowanie: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Ruja Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

AT 5 – stworzenie światowego standardu bezpieczeństwa w szkolnictwie lotniczym

AT 5 – stworzenie światowego standardu bezpieczeństwa w szkolnictwie lotniczym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-086/12-04 Tytuł projektu: AT 5 – stworzenie światowego standardu bezpieczeństwa w szkolnictwie lotniczym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 11600304.17 Wydatki kwalifikowalne: […]