Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-034/10-06 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w kardiologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Zakroczym Wartość ogółem: 9347952 Wydatki kwalifikowalne: 7895600 Dofinansowanie: 2861180 Dofinansowanie UE: 2432003 […]

Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-092/08-06 Tytuł projektu: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 4795111.18 Wydatki kwalifikowalne: 4716299.98 Dofinansowanie: 4716299.98 Dofinansowanie UE: […]

Opracowanie technologii integracji systemów bez ingerencji w oprogramowanie i strukturę danych

Opracowanie technologii integracji systemów bez ingerencji w oprogramowanie i strukturę danych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-350/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii integracji systemów bez ingerencji w oprogramowanie i strukturę danych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3244790 […]

Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-002/10-05 Tytuł projektu: Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9930768.81 Wydatki kwalifikowalne: 9789800 Dofinansowanie: 9789800 Dofinansowanie UE: 8321330 Nazwa beneficjenta: Aerfinance Ventures […]

Przeprowadzenie prac rozwojowych systemów autopilota. IFR (lotu przy ograniczonej widoczności) oraz przeciwoblodzeniowego w celu znacznego ulepszenia samolotu własnej konstrukcji EM-11 Orka. wraz z wdrożeniem efektów prac do produkcji samolotu

Przeprowadzenie prac rozwojowych systemów autopilota. IFR (lotu przy ograniczonej widoczności) oraz przeciwoblodzeniowego w celu znacznego ulepszenia samolotu własnej konstrukcji EM-11 Orka. wraz z wdrożeniem efektów prac do produkcji samolotu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-021/09-09 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych systemów autopilota. IFR (lotu przy ograniczonej widoczności) oraz przeciwoblodzeniowego w celu znacznego ulepszenia samolotu własnej konstrukcji EM-11 Orka. […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żarski Gmina: Żary Wartość ogółem: 21397.74 Wydatki kwalifikowalne: 21397.74 Dofinansowanie: 21397.74 Dofinansowanie UE: 18188.08 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat jeleniogórski Gmina: Janowice Wielkie Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat krośnieński Gmina: Maszewo Wartość ogółem: 30568.2 Wydatki kwalifikowalne: 30568.2 Dofinansowanie: 30568.2 Dofinansowanie UE: 25982.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku

Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-012/09-06 Tytuł projektu: Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 289540 Wydatki kwalifikowalne: 255520 Dofinansowanie: 255520 Dofinansowanie UE: 217192 Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Organicznej […]

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej ładowarki kołowej ZL50G-X

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej ładowarki kołowej ZL50G-X Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-005/10-06 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej ładowarki kołowej ZL50G-X Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łowicki Gmina: Nieborów Wartość ogółem: 1586788 Wydatki kwalifikowalne: 510793.73 Dofinansowanie: 262632.88 Dofinansowanie […]