POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Gmina: Dobroszyce Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-158/09-12 Tytuł projektu: Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 17901450.78 Wydatki kwalifikowalne: 17475371.83 Dofinansowanie: 17475371.83 Dofinansowanie UE: 14854066.06 Nazwa beneficjenta: Politechnika Wrocławska NIP […]

Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów

Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-006/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 1010254.35 Wydatki kwalifikowalne: 865307.98 Dofinansowanie: […]

Nowa metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych

Nowa metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-066/10-03 Tytuł projektu: Nowa metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 121730.66 Wydatki kwalifikowalne: 121699.15 Dofinansowanie: 121699.15 Dofinansowanie UE: 103444.27 Nazwa beneficjenta: Instytut Elektrotechniki NIP […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem – PKWiU 62.09.20.0.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem – PKWiU 62.09.20.0. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-034/09-07 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem – PKWiU 62.09.20.0. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Pruszcz Gdański Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Nowe biomarkery dla diagnostyki wczesnych stadiów chorob układu krążenia człowieka.

Nowe biomarkery dla diagnostyki wczesnych stadiów chorob układu krążenia człowieka. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-097/08-06 Tytuł projektu: Nowe biomarkery dla diagnostyki wczesnych stadiów chorob układu krążenia człowieka. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1233617.2 Wydatki kwalifikowalne: 1233617.2 […]

Międzynarodowa ochrona patentowa reaktora ciśnieniowego wytwarzającego materiały o ukierunkowanej porowatości

Międzynarodowa ochrona patentowa reaktora ciśnieniowego wytwarzającego materiały o ukierunkowanej porowatości Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-030/12-03 Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa reaktora ciśnieniowego wytwarzającego materiały o ukierunkowanej porowatości Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 688000 Wydatki kwalifikowalne: 658965 […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-114/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 6036260 Wydatki kwalifikowalne: 5173300 Dofinansowanie: […]

Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych

Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-028/11-04 Tytuł projektu: Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski Gmina: Ropczyce Wartość ogółem: 16431457.28 Wydatki kwalifikowalne: 8821300 Dofinansowanie: 4040365 Dofinansowanie […]