POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat sulęciński Gmina: Słońsk Wartość ogółem: 42795.48 Wydatki kwalifikowalne: 42795.48 Dofinansowanie: 42795.48 Dofinansowanie UE: 36376.15 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych. kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych. kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-012/10-02 Tytuł projektu: Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych. kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lubiński Gmina: Lubin – miasto Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Stworzenie innowacyjnego rozwiązania optymalizującego alokację zasobów ludzkich na rynkach pracy.

Stworzenie innowacyjnego rozwiązania optymalizującego alokację zasobów ludzkich na rynkach pracy. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-121/11-07 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego rozwiązania optymalizującego alokację zasobów ludzkich na rynkach pracy. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 7093373 Wydatki kwalifikowalne: 6604600 Dofinansowanie: […]

Stworzenie narzędzia umożliwiającego wszechstronną analizę właściwości magnetycznych pierwiastków

Stworzenie narzędzia umożliwiającego wszechstronną analizę właściwości magnetycznych pierwiastków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-069/10-06 Tytuł projektu: Stworzenie narzędzia umożliwiającego wszechstronną analizę właściwości magnetycznych pierwiastków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 407538 Wydatki kwalifikowalne: 346900 Dofinansowanie: 177210 Dofinansowanie UE: 150628.5 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kościerski Gmina: Nowa Karczma Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku “Sposób wiązania lipopolisacharydów bakteryjnych do fazy stałej” opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez T. Lipińskiego. J. Rybka. A. Gamiana.

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku “Sposób wiązania lipopolisacharydów bakteryjnych do fazy stałej” opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez T. Lipińskiego. J. Rybka. A. Gamiana. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-029/08-03 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku “Sposób wiązania lipopolisacharydów bakteryjnych do fazy stałej” opracowanego […]

Projekt systemu ultralekkich konstrukcji stalowych wykonanych technologią FIDU dla małej architektury

Projekt systemu ultralekkich konstrukcji stalowych wykonanych technologią FIDU dla małej architektury Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-006/09-04 Tytuł projektu: Projekt systemu ultralekkich konstrukcji stalowych wykonanych technologią FIDU dla małej architektury Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona Góra Wartość ogółem: 498749.45 […]

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej serii spycharek TD-14X

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej serii spycharek TD-14X Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-049/09-08 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej serii spycharek TD-14X Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat stalowowolski Gmina: Stalowa Wola Wartość ogółem: 6832236.05 Wydatki kwalifikowalne: 6376653.31 Dofinansowanie: 2259425 Dofinansowanie UE: […]

Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus

Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-096/10-06 Tytuł projektu: Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]