Opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.

Opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-034/09-08 Tytuł projektu: Opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1319315.84 Wydatki kwalifikowalne: 1187741.92 Dofinansowanie: 680184.31 Dofinansowanie UE: 578156.66 Nazwa beneficjenta: GOLDENLINE SPÓŁKA […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat zgorzelecki Gmina: Bogatynia Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych

Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-005/08-06 Tytuł projektu: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji paliw grillowych przez firmę Grill Impex

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji paliw grillowych przez firmę Grill Impex Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-186/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji paliw grillowych przez firmę Grill Impex Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski Gmina: Młynarze Wartość […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Lubanie Wartość ogółem: 10019.01 Wydatki kwalifikowalne: 10019.01 Dofinansowanie: 10019.01 Dofinansowanie UE: 8516.16 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Optyczna sieć naukowa nowej generacji – 100NET

Optyczna sieć naukowa nowej generacji – 100NET Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-065/10-04 Tytuł projektu: Optyczna sieć naukowa nowej generacji – 100NET Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 91354008 Wydatki kwalifikowalne: 77102414 Dofinansowanie: 77102414 Dofinansowanie UE: 65537051.9 Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Bioorganicznej […]

BreastLife – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej. wykrywający raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne)

BreastLife – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej. wykrywający raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-006/08-14 Tytuł projektu: BreastLife – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej. wykrywający raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat otwocki Gmina: Otwock Wartość […]

Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych

Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-068/09-09 Tytuł projektu: Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat ząbkowicki Gmina: Ciepłowody Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski Gmina: Deszczno Wartość ogółem: 30568.2 Wydatki kwalifikowalne: 30568.2 Dofinansowanie: 30568.2 Dofinansowanie UE: 25982.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]