Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych

Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-013/09-07 Tytuł projektu: Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. […]

Innowacyjny system biochemiczny-analizator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.

Innowacyjny system biochemiczny-analizator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-011/09-11 Tytuł projektu: Innowacyjny system biochemiczny-analizator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 4713265 Wydatki kwalifikowalne: 4513711.53 Dofinansowanie: 2321021.82 Dofinansowanie UE: 1972868.55 […]

Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading)

Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-198/09-06 Tytuł projektu: Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1626383 Wydatki kwalifikowalne: […]

Generator energii elektrycznej z przepływającego gazu

Generator energii elektrycznej z przepływającego gazu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-317/13-00 Tytuł projektu: Generator energii elektrycznej z przepływającego gazu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9319920 Wydatki kwalifikowalne: 7824920 Dofinansowanie: 5461395.6 Dofinansowanie UE: 4642186.26 Nazwa beneficjenta: Grupa WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Wieloprofilowa modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Wieloprofilowa modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-059/09-03 Tytuł projektu: Wieloprofilowa modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość […]

Urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.

Urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-033/08-07 Tytuł projektu: Urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Kartuzy Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-014/08-09 Tytuł projektu: Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 68640000 Wydatki kwalifikowalne: 68629745.85 Dofinansowanie: 68629745.85 Dofinansowanie UE: 58335283.97 Nazwa beneficjenta: Przemysłowy […]

Dofinansowanie procedury patentowej dla zgloszenia dotyczącego opracowania czynników terapeutycznych w leczeniu mukowiscydozy – kontynuacja

Dofinansowanie procedury patentowej dla zgloszenia dotyczącego opracowania czynników terapeutycznych w leczeniu mukowiscydozy – kontynuacja Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-013/12-02 Tytuł projektu: Dofinansowanie procedury patentowej dla zgloszenia dotyczącego opracowania czynników terapeutycznych w leczeniu mukowiscydozy – kontynuacja Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa […]

“Peptaderm” – Opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).

“Peptaderm” – Opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd). Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-028/09-10 Tytuł projektu: “Peptaderm” – Opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd). Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość […]