Badania nad bezodpadową technologią produkcji biopaliw

Badania nad bezodpadową technologią produkcji biopaliw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-147/12-06 Tytuł projektu: Badania nad bezodpadową technologią produkcji biopaliw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 6234412 Wydatki kwalifikowalne: 5249460 Dofinansowanie: 3412149 Dofinansowanie UE: 2900327 Nazwa beneficjenta: POLMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat milicki Gmina: Milicz Wartość ogółem: 33285.37 Wydatki kwalifikowalne: 33285.37 Dofinansowanie: 33285.37 Dofinansowanie UE: 28292.56 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

„Y-Custom” – rzetelna wiedza w modelu SOLOMO – miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z

„Y-Custom” – rzetelna wiedza w modelu SOLOMO – miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-234/13-02 Tytuł projektu: „Y-Custom” – rzetelna wiedza w modelu SOLOMO – miejsce w sieci dla pokolenia Millennials/Z Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. […]

Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej

Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-097/09-05 Tytuł projektu: Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 24519456.19 Wydatki kwalifikowalne: 23886858.6 Dofinansowanie: 23886858.6 Dofinansowanie UE: 20303829.81 Nazwa beneficjenta: Politechnika Warszawska NIP […]

Opracowanie/wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania warstwy lakierniczej w cyklu automatycznym

Opracowanie/wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania warstwy lakierniczej w cyklu automatycznym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-011/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie/wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania warstwy lakierniczej w cyklu automatycznym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski Gmina: M. Piotrków Trybunalski Wartość ogółem: 448251.5 Wydatki kwalifikowalne: 405729.45 Dofinansowanie: […]

Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika.

Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-058/09-06 Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wołomiński Gmina: Marki Wartość ogółem: 581040 Wydatki kwalifikowalne: 508000 Dofinansowanie: […]

Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej.

Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-030/09-08 Tytuł projektu: Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1698357.27 Wydatki kwalifikowalne: 1606812 Dofinansowanie: […]

Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-0206. 32.20.20-60.00

Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-0206. 32.20.20-60.00 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-006/08-03 Tytuł projektu: Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-0206. 32.20.20-60.00 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 146213 Wydatki kwalifikowalne: 138679 Dofinansowanie: […]

Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali

Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-319/13-01 Tytuł projektu: Technologia przesyłu towarów bazująca na sieci innowacyjnych rozproszonych terminali Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat białobrzeski Gmina: Białobrzegi Wartość ogółem: 3374277.2 Wydatki kwalifikowalne: 2870554.2 Dofinansowanie: 1498376.25 Dofinansowanie UE: 1273619.81 […]

Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP

Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-28-159/08-06 Tytuł projektu: Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 13139477.76 Wydatki kwalifikowalne: […]