Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania.

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-003/10-05 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań […]

Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych

Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-066/10-12 Tytuł projektu: Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Gryfów Śląski Wartość ogółem: […]

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu w roztworach".

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu w roztworach". Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-047/12-02 Tytuł projektu: Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu w roztworach". Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat żniński Gmina: Janowiec Wielkopolski Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat polkowicki Gmina: Grębocice Wartość ogółem: 16642.69 Wydatki kwalifikowalne: 16642.69 Dofinansowanie: 16642.69 Dofinansowanie UE: 14146.28 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Wzrost innowacyjności MobileBox poprzez stworzenie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami PKWiU 31.62.11

Wzrost innowacyjności MobileBox poprzez stworzenie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami PKWiU 31.62.11 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-001/08-02 Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności MobileBox poprzez stworzenie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami PKWiU 31.62.11 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość […]

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki. biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki. biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-034/10-06 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki. biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Święta Katarzyna Wartość ogółem: 11095.12 Wydatki kwalifikowalne: 11095.12 Dofinansowanie: 11095.12 Dofinansowanie UE: 9430.85 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Stosowanych – obszar tradycyjnych sektorów gospodarki

Wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Stosowanych – obszar tradycyjnych sektorów gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.05.00-00-002/15-00 Tytuł projektu: Wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Stosowanych – obszar tradycyjnych sektorów gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.05.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 113100000 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Legnica Gmina: M. Legnica Wartość ogółem: 99856.11 Wydatki kwalifikowalne: 99856.11 Dofinansowanie: 99856.11 Dofinansowanie UE: 84877.69 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]