Opatentowanie makaronu instant nowej generacji.

 Opatentowanie makaronu instant nowej generacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-012/08-08 Tytuł projektu:  Opatentowanie makaronu instant nowej generacji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 220600 Wydatki kwalifikowalne: 217200 Dofinansowanie: 217200 Dofinansowanie UE: 184620 Nazwa beneficjenta: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego NIP beneficjenta: 5250008264 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Gmina: Międzylesie Wartość ogółem: 7132.58 Wydatki kwalifikowalne: 7132.58 Dofinansowanie: 7132.58 Dofinansowanie UE: 6062.69 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna

Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-32-052/08-07 Tytuł projektu: Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 9305921 Wydatki kwalifikowalne: 9305921 Dofinansowanie: 9305921 Dofinansowanie UE: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Stężyca Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek: “Pomiarowy dzielnik napięcia z autokalibracją”

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek: “Pomiarowy dzielnik napięcia z autokalibracją” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-008/12-02 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek: “Pomiarowy dzielnik napięcia z autokalibracją” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. […]

Opracowanie nowatorskiej technologii kierunkowego odgazowania formy i kierunkowego krzepnięcia metalu.

Opracowanie nowatorskiej technologii kierunkowego odgazowania formy i kierunkowego krzepnięcia metalu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-116/12-03 Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii kierunkowego odgazowania formy i kierunkowego krzepnięcia metalu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 6463609 Wydatki kwalifikowalne: 5535340 Dofinansowanie: […]

Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE Sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box do wdrożenia systemu do pozyskiwania. kolekcjonowania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej z zakładów diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem Televideokonsultacji.

Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE Sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box do wdrożenia systemu do pozyskiwania. kolekcjonowania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej z zakładów diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem Televideokonsultacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-054/11-04 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych przez firmę KIE Sp. z o.o. celem stworzenia prototypu innowacyjnego urządzenia KIE Box […]

Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski

Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-013/12-04 Tytuł projektu: Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Wojkowice Wartość ogółem: 4204644 Wydatki kwalifikowalne: 3755300 Dofinansowanie: 2152812.5 Dofinansowanie […]

Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu

Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-123/08-08 Tytuł projektu: Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 4996416.53 Wydatki kwalifikowalne: 4950090.84 Dofinansowanie: 4950090.84 Dofinansowanie UE: 4207577.22 Nazwa beneficjenta: Centrum Materiałów Polimerowych […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-015/11-10 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 4846683.72 […]