„Praktyczne bezprzewodowe sieci czujników do pomiarów i monitorowania”

„Praktyczne bezprzewodowe sieci czujników do pomiarów i monitorowania” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-001/10-03 Tytuł projektu: „Praktyczne bezprzewodowe sieci czujników do pomiarów i monitorowania” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat drawski Gmina: Wierzchowo Wartość ogółem: 721394 Wydatki kwalifikowalne: 632300 Dofinansowanie: 419425 Dofinansowanie UE: 356511.25 Nazwa beneficjenta: […]

Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Altar. PKWiU – 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem

Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Altar. PKWiU – 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-003/09-02 Tytuł projektu: Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego produktu firmy Altar. PKWiU – 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat dzierżoniowski Gmina: Niemcza Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat bytowski Gmina: Studzienice Wartość ogółem: 14978.42 Wydatki kwalifikowalne: 14978.42 Dofinansowanie: 14978.42 Dofinansowanie UE: 12731.65 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat jaworski Gmina: Wądroże Wielkie Wartość ogółem: 16642.69 Wydatki kwalifikowalne: 16642.69 Dofinansowanie: 16642.69 Dofinansowanie UE: 14146.28 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki

Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-30-069/09-05 Tytuł projektu: Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań […]

Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej

Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-14-102/09-07 Tytuł projektu: Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]