System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-090/12-02 Tytuł projektu: System Zarządzania Energią Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 4621551.86 Wydatki kwalifikowalne: 3835745 Dofinansowanie: 2098364.25 Dofinansowanie UE: 1783609.61 Nazwa beneficjenta: Energa Innowacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat wąbrzeski Gmina: Książki Wartość ogółem: 26049.42 Wydatki kwalifikowalne: 26049.42 Dofinansowanie: 26049.42 Dofinansowanie UE: 22142.01 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-003/11-05 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania biomasy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 6416291.2 Wydatki kwalifikowalne: 5300000 Dofinansowanie: 4240000 Dofinansowanie UE: 3604000 Nazwa […]

Opracowanie platformy służącej do obsługi faktur masowych.

Opracowanie platformy służącej do obsługi faktur masowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-075/10-03 Tytuł projektu: Opracowanie platformy służącej do obsługi faktur masowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 2447038 Wydatki kwalifikowalne: 2318800 Dofinansowanie: 1319310 Dofinansowanie UE: 1121413.5 […]

Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji świec

Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji świec Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-043/09-11 Tytuł projektu: Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji świec Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat wieluński Gmina: Wieluń Wartość ogółem: 1659628 Wydatki kwalifikowalne: 1128730 Dofinansowanie: 317207.5 Dofinansowanie […]

Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-093/12-03 Tytuł projektu: Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3244192.05 Wydatki kwalifikowalne: 2912982.48 Dofinansowanie: 1815735.62 Dofinansowanie UE: 1543375.28 Nazwa […]

Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu

Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-045/11-04 Tytuł projektu: Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat inowrocławski Gmina: Kruszwica Wartość ogółem: 14471.9 Wydatki kwalifikowalne: 14471.9 Dofinansowanie: 14471.9 Dofinansowanie UE: 12301.12 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opatentowanie innowacyjnych rozwiązań biologicznego odsiarczania biogazu.

Opatentowanie innowacyjnych rozwiązań biologicznego odsiarczania biogazu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-10-101/11-02 Tytuł projektu: Opatentowanie innowacyjnych rozwiązań biologicznego odsiarczania biogazu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 613557.74 Wydatki kwalifikowalne: 520150 Dofinansowanie: 520150 Dofinansowanie UE: 442127.5 Nazwa beneficjenta: Politechnika […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat głogowski Gmina: Jerzmanowa Wartość ogółem: 16642.69 Wydatki kwalifikowalne: 16642.69 Dofinansowanie: 16642.69 Dofinansowanie UE: 14146.28 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]