Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca

Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-16-059/09-06 Tytuł projektu: Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 1931313.69 Wydatki kwalifikowalne: 1834578.5 Dofinansowanie: 1834578.5 Dofinansowanie UE: […]

IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych

IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-001/09-08 Tytuł projektu: IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 22030589.87 Wydatki kwalifikowalne: 21687040 Dofinansowanie: 21687040 Dofinansowanie UE: 18433984 Nazwa beneficjenta: Ventures Hub […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji form wtryskowych

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji form wtryskowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-018/09-14 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji form wtryskowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 486506.42 Wydatki kwalifikowalne: 421800 Dofinansowanie: 224245 Dofinansowanie UE: 190608.25 Nazwa beneficjenta: […]

Zaawansowane metody numeryczne analizy. optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach

Zaawansowane metody numeryczne analizy. optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-209/09-07 Tytuł projektu: Zaawansowane metody numeryczne analizy. optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat dzierżoniowski Gmina: Łagiewniki Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe – badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu.

Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe – badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-037/11-01 Tytuł projektu: Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe – badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]

Mikroporowata bioceramika na bazie fosforanów wapnia

Mikroporowata bioceramika na bazie fosforanów wapnia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-001/09-01 Tytuł projektu: Mikroporowata bioceramika na bazie fosforanów wapnia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 60500 Wydatki kwalifikowalne: 55000 Dofinansowanie: 55000 Dofinansowanie UE: 46750 Nazwa beneficjenta: Akademia […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kartuski Gmina: Żukowo Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Solec Kujawski Wartość ogółem: 16280.89 Wydatki kwalifikowalne: 16280.89 Dofinansowanie: 16280.89 Dofinansowanie UE: 13838.75 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Nowe zastosowanie medyczne lipidowych pochodnych dopaminy oraz sposób ich wytwarzania

Nowe zastosowanie medyczne lipidowych pochodnych dopaminy oraz sposób ich wytwarzania Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-047/11-04 Tytuł projektu: Nowe zastosowanie medyczne lipidowych pochodnych dopaminy oraz sposób ich wytwarzania Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 404657.5 Wydatki […]