Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła

Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-037/12-04 Tytuł projektu: Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1362527 Wydatki kwalifikowalne: 1285750 Dofinansowanie: 840850 Dofinansowanie UE: […]

Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności

Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-013/08-07 Tytuł projektu: Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 46924836.89 Wydatki kwalifikowalne: 45992048.63 Dofinansowanie: 45992048.63 Dofinansowanie UE: 39093241.34 Nazwa beneficjenta: Politechnika […]

Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA)

Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-22-142/09-07 Tytuł projektu: Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z normami i standardami (NOR-STA) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 4795250 Wydatki kwalifikowalne: 4725803.82 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat świecki Gmina: Bukowiec Wartość ogółem: 11840.65 Wydatki kwalifikowalne: 11840.65 Dofinansowanie: 11840.65 Dofinansowanie UE: 10064.55 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Ochrona patentowa nowych polimerowych membran inkluzyjnych i immobilizowanych membran ciekłych stosowanych do rozdzielania jonów metali.

Ochrona patentowa nowych polimerowych membran inkluzyjnych i immobilizowanych membran ciekłych stosowanych do rozdzielania jonów metali. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-04-077/12-01 Tytuł projektu: Ochrona patentowa nowych polimerowych membran inkluzyjnych i immobilizowanych membran ciekłych stosowanych do rozdzielania jonów metali. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. […]

Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych

Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-003/09-13 Tytuł projektu: Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 22557992.52 Wydatki kwalifikowalne: 22557992.52 Dofinansowanie: 22557992.52 Dofinansowanie UE: 19174293.64 […]

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu innowacyjnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI).

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu innowacyjnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI). Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-090/09-02 Tytuł projektu: Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu innowacyjnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous […]

Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11)

Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-003/08-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1304010 Wydatki kwalifikowalne: […]

Badania przemysłowe prowadzone w firmie TB-Automation Tomasz BOJKO.

Badania przemysłowe prowadzone w firmie TB-Automation Tomasz BOJKO. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-090/10-01 Tytuł projektu: Badania przemysłowe prowadzone w firmie TB-Automation Tomasz BOJKO. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 698986.12 Wydatki kwalifikowalne: 649100 Dofinansowanie: 454370 Dofinansowanie UE: 386214.5 […]

Stacjonarny Inteligentny System Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR

Stacjonarny Inteligentny System Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-056/09-08 Tytuł projektu: Stacjonarny Inteligentny System Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1040056 Wydatki kwalifikowalne: 984050 Dofinansowanie: 523941.58 Dofinansowanie UE: 445350.34 […]