OPTOLAB – rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

OPTOLAB – rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-095/09-05 Tytuł projektu: OPTOLAB – rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 57701040 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie narzędzi do przetwarzania obrazu ciągłotonalnego na raster w oparciu o maszyny wieloprocesorowe

Opracowanie narzędzi do przetwarzania obrazu ciągłotonalnego na raster w oparciu o maszyny wieloprocesorowe Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-219/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie narzędzi do przetwarzania obrazu ciągłotonalnego na raster w oparciu o maszyny wieloprocesorowe Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. […]

PCSM – Polskie Centrum Statystyki Medycznej

PCSM – Polskie Centrum Statystyki Medycznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-071/09-06 Tytuł projektu: PCSM – Polskie Centrum Statystyki Medycznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1094631 Wydatki kwalifikowalne: 1094631 Dofinansowanie: 602271.7 Dofinansowanie UE: 511930.94 Nazwa beneficjenta: […]

Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki

Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-032/08-04 Tytuł projektu: Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 18645320 Wydatki kwalifikowalne: […]

Stworzenie prototypu mechanizmu opartego na zaawansowanych algorytmach umożliwiających predykcję zdarzeń.

Stworzenie prototypu mechanizmu opartego na zaawansowanych algorytmach umożliwiających predykcję zdarzeń. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-138/12-05 Tytuł projektu: Stworzenie prototypu mechanizmu opartego na zaawansowanych algorytmach umożliwiających predykcję zdarzeń. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 3270958.8 Wydatki kwalifikowalne: 3121560 Dofinansowanie: […]

Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali

Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-12-009/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: […]

Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych

Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-076/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów Wartość ogółem: 9575820 Wydatki kwalifikowalne: 8057590 Dofinansowanie: 4516501 Dofinansowanie UE: 3839025.85 Nazwa beneficjenta: […]

Opracowanie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy

Opracowanie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-148/09-04 Tytuł projektu: Opracowanie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 2908764 Wydatki kwalifikowalne: 2908764 […]