Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych

Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-115/09-10 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Skierniewice Gmina: M. Skierniewice Wartość ogółem: 13282930.52 Wydatki kwalifikowalne: 12555572.96 Dofinansowanie: 12555572.96 […]

Prace badawczo-rozwojowe w firmie Kratki.pl celem zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Prace badawczo-rozwojowe w firmie Kratki.pl celem zdobycia przewagi konkurencyjnej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-014/10-04 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w firmie Kratki.pl celem zdobycia przewagi konkurencyjnej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat radomski Gmina: Jedlińsk Wartość ogółem: 672436 Wydatki kwalifikowalne: 587400 Dofinansowanie: 398810 Dofinansowanie UE: 338988.5 […]

Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników

Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-004/10-07 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat lubelski Gmina: Konopnica Wartość ogółem: 14620403.2 Wydatki kwalifikowalne: 12270400 Dofinansowanie: 7116176.81 Dofinansowanie UE: 6048750.29 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat toruński Gmina: Chełmża – miasto Wartość ogółem: 14471.9 Wydatki kwalifikowalne: 14471.9 Dofinansowanie: 14471.9 Dofinansowanie UE: 12301.12 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Tytuł projektu

Tytuł projektu Numer umowy/aneksu/decyzji: Numer umowy/aneksu/decyzji Tytuł projektu: Tytuł projektu Program Operacyjny: Program Operacyjny Oś priorytetowa: Oś priorytetowa Działanie: Działanie Poddziałanie: Poddziałanie Cały kraj/ Województwo: Cały kraj/ Województwo Powiat: Powiat Gmina: Gmina Wartość ogółem: Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne: Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie: Dofinansowanie Dofinansowanie UE: Dofinansowanie UE Nazwa beneficjenta: Nazwa beneficjenta NIP beneficjenta: NIP beneficjenta Kod […]

Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA).

Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA). Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-133/08-13 Tytuł projektu: Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA). Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 24953279.81 Wydatki kwalifikowalne: 23021980.48 Dofinansowanie: 23021980.48 Dofinansowanie UE: […]

Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis

Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-012/12-01 Tytuł projektu: Skuteczne zarządzanie firmą z innowacyjnym pakietem Xpertis Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 8246900 Wydatki kwalifikowalne: 8246900 Dofinansowanie: 2061725 Dofinansowanie UE: 1752466.25 […]

Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwpsychotycznym i prokognitywnym (PKWiU:73.10)

Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwpsychotycznym i prokognitywnym (PKWiU:73.10) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-007/09-09 Tytuł projektu: Badania i wdrożenie innowacyjnej substancji o działaniu przeciwpsychotycznym i prokognitywnym (PKWiU:73.10) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 2174919.98 Wydatki kwalifikowalne: […]

System wspomagania decyzji dla wielkoskalowych problemów routingu i harmonogramowania ze złożonymi ograniczeniami

System wspomagania decyzji dla wielkoskalowych problemów routingu i harmonogramowania ze złożonymi ograniczeniami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-076/12-01 Tytuł projektu: System wspomagania decyzji dla wielkoskalowych problemów routingu i harmonogramowania ze złożonymi ograniczeniami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa […]

Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię

Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-087/09-02 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie […]