Postępowanie patentowe dla Tools and methods useful in characterising the immunotixic activity of xenobiotic substances

Postępowanie patentowe dla Tools and methods useful in characterising the immunotixic activity of xenobiotic substances Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-083/10-02 Tytuł projektu: Postępowanie patentowe dla Tools and methods useful in characterising the immunotixic activity of xenobiotic substances Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: […]

Badanie i wdrożenie przełomowego systemu odzysku energii z piekarników

Badanie i wdrożenie przełomowego systemu odzysku energii z piekarników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-109/11-04 Tytuł projektu: Badanie i wdrożenie przełomowego systemu odzysku energii z piekarników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 3142217.69 Wydatki kwalifikowalne: 2664800 Dofinansowanie: 2049007 Dofinansowanie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Miłkowice Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów

Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-334/13-02 Tytuł projektu: Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jasielski Gmina: Jasło Wartość ogółem: 7397284.5 Wydatki kwalifikowalne: […]

Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz. soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania

Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz. soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-007/10-06 Tytuł projektu: Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz. soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]

OPRACOWANIE METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM PROJEKTOWYCH SOA

OPRACOWANIE METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM PROJEKTOWYCH SOA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-009/09-10 Tytuł projektu: OPRACOWANIE METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM PROJEKTOWYCH SOA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Piaseczno Wartość ogółem: 8368811.52 Wydatki kwalifikowalne: 6885681.52 Dofinansowanie: 3196438.07 Dofinansowanie UE: 2716972.36 […]

Stworzenie innowacyjnego oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi

Stworzenie innowacyjnego oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-009/09-07 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 6273014.77 Wydatki kwalifikowalne: 5427065 Dofinansowanie: 2974929.25 Dofinansowanie UE: 2528689.86 Nazwa beneficjenta: […]

Budowa Systemu Inteligentnego Wspomagania Biznesu

Budowa Systemu Inteligentnego Wspomagania Biznesu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-025/11-05 Tytuł projektu: Budowa Systemu Inteligentnego Wspomagania Biznesu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 961601.18 Wydatki kwalifikowalne: 892400 Dofinansowanie: 654175 Dofinansowanie UE: 556048.75 Nazwa beneficjenta: ESECURE SP. Z O.O. […]

Innowacyjna technologia polimodularnej budowy jachtu elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy

Innowacyjna technologia polimodularnej budowy jachtu elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-023/11-09 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia polimodularnej budowy jachtu elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat tczewski Gmina: Tczew Wartość ogółem: 13815055 Wydatki kwalifikowalne: 11697100 Dofinansowanie: 5308600 Dofinansowanie […]

Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym

Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-069/09-07 Tytuł projektu: Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: […]