Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-00-025/09-06 Tytuł projektu: Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 54135857.08 Wydatki kwalifikowalne: 54135857.08 Dofinansowanie: 54135857.08 Dofinansowanie UE: 46015478.51 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski NIP beneficjenta: 5250011266 Kod pocztowy: 00-927 […]

Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów

Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-12-089/13-01 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.01 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 15674833.82 Wydatki […]

Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound)

Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-023/08-05 Tytuł projektu: Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: […]

Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych

Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-004/08-02 Tytuł projektu: Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 23012 Wydatki kwalifikowalne: 23012 Dofinansowanie: 23012 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Kowalewo Pomorskie Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku “Linie ludzkich i mysich wczesnych prekursorów komórek śródbłonkowych”

Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku “Linie ludzkich i mysich wczesnych prekursorów komórek śródbłonkowych” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-016/09-01 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku “Linie ludzkich i mysich wczesnych prekursorów komórek śródbłonkowych” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 95656 Wydatki kwalifikowalne: 95656 […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-132/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 2876840 […]

Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej

Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-161/10-01 Tytuł projektu: Nowe technologie przyjazne dla środowiska wykorzystujące surowce odnawialne w produktach chemii budowlanej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew – miasto Wartość ogółem: 6348530 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat lęborski Gmina: Łeba Wartość ogółem: 29956.83 Wydatki kwalifikowalne: 29956.83 Dofinansowanie: 29956.83 Dofinansowanie UE: 25463.31 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudnoodkształcalnych materiałów

Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudnoodkształcalnych materiałów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-019/09-03 Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej wytwarzania wyrobów złożonych z trudnoodkształcalnych materiałów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 292018.34 Wydatki kwalifikowalne: 265470 Dofinansowanie: 265470 […]