Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-067/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych biszkoptów z galaretką Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat kłobucki Gmina: Kłobuck Wartość ogółem: 642830.7 Wydatki kwalifikowalne: 546905.9 Dofinansowanie: 136726.47 Dofinansowanie UE: 116217.5 […]

Opracowanie systemu do efektywnej integracji aplikacji wizyjnych przez użytkowników końcowych

Opracowanie systemu do efektywnej integracji aplikacji wizyjnych przez użytkowników końcowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-067/11-00 Tytuł projektu: Opracowanie systemu do efektywnej integracji aplikacji wizyjnych przez użytkowników końcowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 8360931 Wydatki kwalifikowalne: 8216100 Dofinansowanie: […]

Opracowanie i wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjaznych środowisku

Opracowanie i wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjaznych środowisku Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-125/09-09 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowych rodzajów EPS przyjaznych środowisku Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat oświęcimski Gmina: Oświęcim – miasto Wartość ogółem: 1442114.14 Wydatki kwalifikowalne: 1228000 Dofinansowanie: 307000 Dofinansowanie UE: 260950 […]

Innowacyjne oprogramowanie dla integratorów efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Profesal (62.01.1)

Innowacyjne oprogramowanie dla integratorów efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Profesal (62.01.1) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-025/09-05 Tytuł projektu: Innowacyjne oprogramowanie dla integratorów efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Profesal (62.01.1) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 376240.45 Wydatki kwalifikowalne: […]

Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych

Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-001/09-02 Tytuł projektu: Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 3285774.38 Wydatki kwalifikowalne: 3133494.06 Dofinansowanie: […]

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu innowacyjnego oprogramowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i dynamicznych elementach dokumentów hipertekstowych.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu innowacyjnego oprogramowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i dynamicznych elementach dokumentów hipertekstowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-032/09-02 Tytuł projektu: Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu innowacyjnego oprogramowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i dynamicznych elementach dokumentów hipertekstowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku objętego krajowym zgłoszeniem patentowym nr P.396725

Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku objętego krajowym zgłoszeniem patentowym nr P.396725 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-133/11-02 Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku objętego krajowym zgłoszeniem patentowym nr P.396725 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 543189.66 Wydatki kwalifikowalne: 515096 Dofinansowanie: 515096 Dofinansowanie UE: […]

Opracowanie i produkcyjne wdrożenie specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych.

Opracowanie i produkcyjne wdrożenie specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-037/09-08 Tytuł projektu: Opracowanie i produkcyjne wdrożenie specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Głogów Małopolski Wartość ogółem: 2766488 Wydatki kwalifikowalne: 2212035 Dofinansowanie: 1177115.75 Dofinansowanie UE: […]

Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw

Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-007/09-18 Tytuł projektu: Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Wartość ogółem: 17346672.85 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat bytowski Gmina: Parchowo Wartość ogółem: 14978.42 Wydatki kwalifikowalne: 14978.42 Dofinansowanie: 14978.42 Dofinansowanie UE: 12731.65 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]