Opracowanie automatycznego urządzenia do digitalizacji obiektów zabytkowych i przemysłowych

Opracowanie automatycznego urządzenia do digitalizacji obiektów zabytkowych i przemysłowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-124/11-09 Tytuł projektu: Opracowanie automatycznego urządzenia do digitalizacji obiektów zabytkowych i przemysłowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Zabierzów Wartość ogółem: 5032841 Wydatki kwalifikowalne: 4244700 Dofinansowanie: 3171445 Dofinansowanie UE: 2695728.25 […]

Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku dotyczącego zastosowania bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb skażonych arsenem

Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku dotyczącego zastosowania bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb skażonych arsenem Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-084/12-04 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku dotyczącego zastosowania bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb skażonych arsenem Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały […]

Projekt i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)

Projekt i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-055/09-02 Tytuł projektu: Projekt i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1902406.03 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Brześć Kujawski Wartość ogółem: 10019.01 Wydatki kwalifikowalne: 10019.01 Dofinansowanie: 10019.01 Dofinansowanie UE: 8516.16 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali.

Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-100/09-03 Tytuł projektu: Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Tychy Gmina: M. Tychy Wartość ogółem: 2023055.35 Wydatki kwalifikowalne: 1808060 Dofinansowanie: 1079187.88 Dofinansowanie […]

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny samolotów rolniczych Kruk.

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny samolotów rolniczych Kruk. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-214/11-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny samolotów rolniczych Kruk. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 9582746.91 Wydatki kwalifikowalne: 8007354.39 Dofinansowanie: […]

Uzyskanie ochrony w USA dla wynalazku dotyczącegu systemu zarządzania regułami

Uzyskanie ochrony w USA dla wynalazku dotyczącegu systemu zarządzania regułami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-008/11-01 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony w USA dla wynalazku dotyczącegu systemu zarządzania regułami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 163776 Wydatki kwalifikowalne: 159000 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat zielonogórski Gmina: Zabór Wartość ogółem: 23775.26 Wydatki kwalifikowalne: 23775.26 Dofinansowanie: 23775.26 Dofinansowanie UE: 20208.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej

Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-308/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat gostyński Gmina: Gostyń Wartość ogółem: 2096969.6 Wydatki kwalifikowalne: 1888559.6 Dofinansowanie: 515614.76 Dofinansowanie UE: 438272.55 Nazwa beneficjenta: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lubański Gmina: Siekierczyn Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]