”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych”

”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-009/09-04 Tytuł projektu: ”Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość […]

Opracowanie i wdrożenie energooszczędnego systemu zarządzania farmą serwerów internetowych

Opracowanie i wdrożenie energooszczędnego systemu zarządzania farmą serwerów internetowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-004/09-14 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie energooszczędnego systemu zarządzania farmą serwerów internetowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 732056.6 Wydatki kwalifikowalne: 616330 Dofinansowanie: 291060 Dofinansowanie […]

Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej.

Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-075/12-04 Tytuł projektu: Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 335000 Wydatki […]

Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych.

Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-007/09-08 Tytuł projektu: Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat szczecinecki Gmina: Szczecinek – miasto Wartość ogółem: 488020 Wydatki kwalifikowalne: 391800 Dofinansowanie: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat radziejowski Gmina: Bytoń Wartość ogółem: 18606.73 Wydatki kwalifikowalne: 18606.73 Dofinansowanie: 18606.73 Dofinansowanie UE: 15815.72 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat strzeliński Gmina: Strzelin Wartość ogółem: 19971.22 Wydatki kwalifikowalne: 19971.22 Dofinansowanie: 19971.22 Dofinansowanie UE: 16975.54 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego

Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-14-011/09-02 Tytuł projektu: Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 23227180.87 Wydatki kwalifikowalne: 23227180.87 Dofinansowanie: […]

Opracowanie innowacyjnego preparatu do usuwania i zapobiegania osadom gipsowym

Opracowanie innowacyjnego preparatu do usuwania i zapobiegania osadom gipsowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-150/11-09 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego preparatu do usuwania i zapobiegania osadom gipsowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 6341543.3 Wydatki kwalifikowalne: 4500000 Dofinansowanie: […]

Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm.

Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-004/10-03 Tytuł projektu: Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią odzysku stłuczki szklanej o granulacji poniżej 10mm. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat jarosławski Gmina: Jarosław Wartość ogółem: 23228453.77 Wydatki kwalifikowalne: […]