Opracowanie innowacyjnego zasilacza rezonansowego dla systemów oświetleniowych typu LED

Opracowanie innowacyjnego zasilacza rezonansowego dla systemów oświetleniowych typu LED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-315/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego zasilacza rezonansowego dla systemów oświetleniowych typu LED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 2016142.58 Wydatki kwalifikowalne: 1952823.58 Dofinansowanie: 1021676.93 Dofinansowanie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat zielonogórski Gmina: Trzebiechów Wartość ogółem: 23775.26 Wydatki kwalifikowalne: 23775.26 Dofinansowanie: 23775.26 Dofinansowanie UE: 20208.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

RYBOZYMY ANTY-miRNA JAKO POTENCJALNE TERAPEUTYKI W LECZENIU GUZÓW MÓZGU U LUDZI

RYBOZYMY ANTY-miRNA JAKO POTENCJALNE TERAPEUTYKI W LECZENIU GUZÓW MÓZGU U LUDZI Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-30-050/09-07 Tytuł projektu: RYBOZYMY ANTY-miRNA JAKO POTENCJALNE TERAPEUTYKI W LECZENIU GUZÓW MÓZGU U LUDZI Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1999771 Wydatki […]

Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych

Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-067/08-04 Tytuł projektu: Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 3479580.6 Wydatki kwalifikowalne: 3413333.11 Dofinansowanie: 3413333.11 Dofinansowanie UE: 2901333.14 Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. […]

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w terapii przeciwnowotworowej

Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w terapii przeciwnowotworowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-224/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w terapii przeciwnowotworowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Piaseczno Wartość ogółem: 8856000 Wydatki kwalifikowalne: 7200000 Dofinansowanie: 4440000 Dofinansowanie […]

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla innowacyjnej technologii otrzymywania nanokompozytów plazmonicznych

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla innowacyjnej technologii otrzymywania nanokompozytów plazmonicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-060/11-03 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla innowacyjnej technologii otrzymywania nanokompozytów plazmonicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 152000 Wydatki kwalifikowalne: 152000 Dofinansowanie: 152000 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Koronowo Wartość ogółem: 16280.89 Wydatki kwalifikowalne: 16280.89 Dofinansowanie: 16280.89 Dofinansowanie UE: 13838.75 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi

Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-042/11-02 Tytuł projektu: Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Błonie Wartość ogółem: 174710 […]

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-110/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Kórnik Wartość ogółem: 184229.99 Wydatki kwalifikowalne: 181931.37 Dofinansowanie: 90965.67 Dofinansowanie UE: 77320.82 […]

Uzyskanie ochrony patentowej za granicą dla wynalazku “Bateria ogniw paliwowych” opracowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.401300

Uzyskanie ochrony patentowej za granicą dla wynalazku “Bateria ogniw paliwowych” opracowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.401300 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-005/12-04 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej za granicą dla wynalazku “Bateria ogniw paliwowych” opracowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.401300 […]