Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych

Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-074/09-06 Tytuł projektu: Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 27881450.37 Wydatki kwalifikowalne: 25724422.5 Dofinansowanie: 25724422.5 Dofinansowanie UE: 21865759.12 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet […]

Stworzenie systemu informatycznego Mobilna Bankwość

Stworzenie systemu informatycznego Mobilna Bankwość Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-008/09-01 Tytuł projektu: Stworzenie systemu informatycznego Mobilna Bankwość Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Wartość ogółem: 746713.2 Wydatki kwalifikowalne: 612060 Dofinansowanie: 275427 Dofinansowanie UE: 234112.95 Nazwa beneficjenta: Speednet Spółka z ograniczoną […]

Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów

Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-073/08-07 Tytuł projektu: Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 5176213.71 Wydatki kwalifikowalne: 4913879.64 Dofinansowanie: 4913879.64 Dofinansowanie UE: 4176797.69 Nazwa beneficjenta: Instytut […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Skąpe Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Innowacyjny system AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom

Innowacyjny system AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-085/09-06 Tytuł projektu: Innowacyjny system AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Ożarowice Wartość […]

Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: “Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza”

Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: “Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-014/09-05 Tytuł projektu: Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: “Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa […]

Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R

Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-011/11-05 Tytuł projektu: Pegasus – urządzenie do pomiarów prekwalifikacyjnych oraz automatyzacji krosowania – prace B+R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat tarnogórski Gmina: Radzionków Wartość ogółem: 3989502 Wydatki kwalifikowalne: […]

Stworzenie systemu informatycznego Test Sprawności Operacyjnej (TSO)

Stworzenie systemu informatycznego Test Sprawności Operacyjnej (TSO) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-007/09-04 Tytuł projektu: Stworzenie systemu informatycznego Test Sprawności Operacyjnej (TSO) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Wartość ogółem: 2786434.7 Wydatki kwalifikowalne: 2280973.49 Dofinansowanie: 1255531.39 Dofinansowanie UE: 1067201.68 Nazwa beneficjenta: […]

Fabryka Innowacji

Fabryka Innowacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-002/09-13 Tytuł projektu: Fabryka Innowacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 23423879.04 Wydatki kwalifikowalne: 23423879.04 Dofinansowanie: 23423879.04 Dofinansowanie UE: 19910297.18 Nazwa beneficjenta: Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne NIP beneficjenta: 5342193163 Kod pocztowy: 02-691 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat żagański Gmina: Szprotawa Wartość ogółem: 23775.26 Wydatki kwalifikowalne: 23775.26 Dofinansowanie: 23775.26 Dofinansowanie UE: 20208.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]