Zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami

Zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-099/09-03

Tytuł projektu: Zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 828724

Wydatki kwalifikowalne: 806200

Dofinansowanie: 362790

Dofinansowanie UE: 308371.5

Nazwa beneficjenta: InLand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9720989736

Kod pocztowy: 60-286

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-004/11-09

Tytuł projektu: Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 29975751

Wydatki kwalifikowalne: 24724000

Dofinansowanie: 13571000

Dofinansowanie UE: 11535350

Nazwa beneficjenta: Skotan S.A.

NIP beneficjenta: 5480076967

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015pomierzyć, wup olsztyn rpo, ministerswo finansow, działalność gospodarcza dofinansowanie 2019, bony na szkolenia, edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe e-learning, wózek slipowy projekt, dwadzieścia osiem, praca lubartow, film-base.pl rejestracja, żłobek legnica, isp pl, csr co to jest, metro zacisze, techniki szycia odzieży pdf, www pup mielec, z 15 wzór, krs wk pdf, program power, pup jedrzejow praca, pup wroclaw, powiatowy urząd pracy w wołominie…