Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-004/13-05

Tytuł projektu: Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 11472975.32

Wydatki kwalifikowalne: 11312975.82

Dofinansowanie: 10000000

Dofinansowanie UE: 8500000

Nazwa beneficjenta: ALIGO Capital Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5792186039

Kod pocztowy: 80-172

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.05.00-00-002/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 211694546

Wydatki kwalifikowalne: 211694546

Dofinansowanie: 211694546

Dofinansowanie UE: 179940364.1

Nazwa beneficjenta: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NIP beneficjenta: 7010073777

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-032/08-04

Tytuł projektu: Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 18645320

Wydatki kwalifikowalne: 18645320

Dofinansowanie: 18645320

Dofinansowanie UE: 15848522

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 5250009275

Kod pocztowy: 02-668

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą na podstawie wersów, www.pup.ilawa.pl, agnieszka chłoń-domińczak, karta klienta w gabinecie kosmetycznym wzór pdf, gmina jerzmanowice, polityki horyzontalne, irak lata 70, poniżej przedstawiono zapisy słowne dwóch reakcji chemicznych, pup elblag, rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady, www.gat.pl, procedura odwoławcza, edf gdańsk, dotacja na firmę, tom nauka jazdy, szkolenia chełm, zus ile można dorobić do renty 2020…