Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC

Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-072/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego opartego na technologii PLC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Pyskowice

Wartość ogółem: 1000020

Wydatki kwalifikowalne: 947500

Dofinansowanie: 331625

Dofinansowanie UE: 281881.25

Nazwa beneficjenta: Hybryd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6480001415

Kod pocztowy: 44-120

Miejscowość: Pyskowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/21/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-006/10-05

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad proekologicznym udoskonaleniem procesu technologicznego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pawłowice

Wartość ogółem: 48537640.7

Wydatki kwalifikowalne: 39500000

Dofinansowanie: 29025000

Dofinansowanie UE: 24671250

Nazwa beneficjenta: Lakma Strefa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6331950891

Kod pocztowy: 43-254

Miejscowość: Warszowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015aldehydy i ketony zadania maturalne, the com (2018), vba podstawy pdf, osk mikrus, unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego logo, szkodliwy szpital, gops lanckorona, wzór uchwały zarządu, lista województw w polsce, urząd pracy zabrze oferty, oferty pracy wyszkow, urząd pracy tuchów, ustawy 2020, drenaż limfatyczny kończyny dolnej, wymień konflikty które przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej w europie, uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu studia podyplomowe, największy port morski bułgarii, ast tarnów, dlaczego nowoczesne przetwórstwo przemysłowe jest bardziej opłacalne od działalności kopalń i hut, poland in europe, programy edukacyjne grant…