SORCER Modeling Framework – zaawansowana platforma do rozproszonego. obiektowego modelowania i symulacji

SORCER Modeling Framework – zaawansowana platforma do rozproszonego. obiektowego modelowania i symulacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-178/13-01

Tytuł projektu: SORCER Modeling Framework – zaawansowana platforma do rozproszonego. obiektowego modelowania i symulacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2277045.35

Wydatki kwalifikowalne: 1698572.48

Dofinansowanie: 716503.54

Dofinansowanie UE: 609028.01

Nazwa beneficjenta: Sorcersoft.com Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5223005215

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w SOFTMAN S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-061/12-03

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w SOFTMAN S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 4632938.39

Wydatki kwalifikowalne: 4463170.04

Dofinansowanie: 2432496.73

Dofinansowanie UE: 2067622.22

Nazwa beneficjenta: SOFTMAN SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1230007992

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


Analiza zawartości i znaczenia obrazów (ang. CBIR) bazująca na wektorach cech

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-129/12-07

Tytuł projektu: Analiza zawartości i znaczenia obrazów (ang. CBIR) bazująca na wektorach cech

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4776525

Wydatki kwalifikowalne: 4503735

Dofinansowanie: 3463688

Dofinansowanie UE: 2944134.8

Nazwa beneficjenta: Lingaro Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213364585

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015co to jest partycypacja, urząd pracy przeworsk, formularz uproszczone, fotowoltaika dofinansowanie 2020 wielkopolska, skierowanie z urzędu pracy, grupa nacisku krzyżówka, ul. jagiellońska 74, praca powidz jednostka wojskowa, up wadowice, mup olsztyn, szkolenie angular, podkreśl cechy przemysłu zaawansowanej technologii, być jak, praca aleksandrów kujawski i okolice, oferty pracy w ostrowie wlkp., skreśl w każdym z podanych zestawów nazwę strefy krajobrazowej, spektrofotometru, jak dostać receptę, pup starogard gd oferty pracy, collegium davinci, urząd pracy oborniki…