Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-001/09-05

Tytuł projektu: Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2338775.55

Wydatki kwalifikowalne: 2338775.55

Dofinansowanie: 2338775.55

Dofinansowanie UE: 1987959.22

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 5250009269

Kod pocztowy: 02-093

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


System wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-098/09-02

Tytuł projektu: System wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 495981

Wydatki kwalifikowalne: 469400

Dofinansowanie: 211725

Dofinansowanie UE: 179966.25

Nazwa beneficjenta: Harpo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7810000455

Kod pocztowy: 61-737

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-12-016/08-04

Tytuł projektu: Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 16394834.96

Wydatki kwalifikowalne: 15000030

Dofinansowanie: 15000030

Dofinansowanie UE: 12750025.5

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011wzór pisma uzupełniającego braki formalne, e konkursy aktualne, w imieniu polski podziemnej mem, wojew, domprojekt, rpo mazowieckie harmonogram 2019, bon turystyczny gov, wiadomości koronawirusa, pup gliwice, księga przychodów i rozchodów, oferty pracy w tarnobrzegu i okolicach, praca wysokie mazowieckie, urząd pracy kościan, ogłoszenie stanu epidemii w polsce data, puptarnobrzeg, dialux szkolenie, pochodząca, słwnik, powiat jędrzejowski…