Projekt RINGO – stworzenie prototypu zintegrowanej platformy sieci wielowymiarowych

Projekt RINGO – stworzenie prototypu zintegrowanej platformy sieci wielowymiarowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-084/12-07

Tytuł projektu: Projekt RINGO – stworzenie prototypu zintegrowanej platformy sieci wielowymiarowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 14324600.21

Wydatki kwalifikowalne: 13772889.53

Dofinansowanie: 6353442.87

Dofinansowanie UE: 5400426.44

Nazwa beneficjenta: Adva Optical Networking Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5882037248

Kod pocztowy: 81-310

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


System automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-036/09-05

Tytuł projektu: System automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 798572

Wydatki kwalifikowalne: 778200

Dofinansowanie: 370190

Dofinansowanie UE: 314661.5

Nazwa beneficjenta: Witchcraft Studios Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512206726

Kod pocztowy: 00-517

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013weksel in blanco, kęty małopolska, urząd pracy przemyśl, kompetencje osobiste przykłady, urząd pracy oświecim, dam pracę, urząd pracy logo, www skarzysko, regulamin pracy monitoring wzór 2018, 43 lata, średnie miasta gov, koronawirus gov mapa, zaznacz te grupe map ktora przedstawia przedmiot badan geografii regionalnej, słaboszów, morze norweskie mapa, nie chciałbym razem czy osobno, pracuj pl gdansk, wiaodmości, urząd pracy kluczbork oferty pracy, pup bochnia…