Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania.

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-003/10-05

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 1091254

Wydatki kwalifikowalne: 921700

Dofinansowanie: 493445

Dofinansowanie UE: 419428.25

Nazwa beneficjenta: LARS Andrzej Szymański

NIP beneficjenta: 7810041997

Kod pocztowy: 64-320

Miejscowość: Niepruszewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-061/10-03

Tytuł projektu: System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 1939706.59

Wydatki kwalifikowalne: 1711100

Dofinansowanie: 1188400

Dofinansowanie UE: 1010140

Nazwa beneficjenta: E-DAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6312601161

Kod pocztowy: 44-121

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki / Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


Wielofunkcyjny pojazd użytkowy o ekologicznym. szeregowym napędzie hybrydowym HYBRID

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-207/12-04

Tytuł projektu: Wielofunkcyjny pojazd użytkowy o ekologicznym. szeregowym napędzie hybrydowym HYBRID

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Wartość ogółem: 7114417

Wydatki kwalifikowalne: 6162700

Dofinansowanie: 4034425

Dofinansowanie UE: 3429261.25

Nazwa beneficjenta: KOFAMA KOŹLE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7490005177

Kod pocztowy: 47-205

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015dotacja na kapitał obrotowy dla mikroprzedsiębiorców, definicja czasu, powiatowy urząd pracy w wieruszowie, diagnoza definicja, v=at, 3 dziecko, eksperta, rpo malopolska pl, parafia minoga, drawsko pomorskie, trager bełchatów, koronaworus, godło rpa, kasinka mała ośrodek zdrowia, wodociągi lipnik, spec ustawa koronowirus, egzamin gimnazjalny angielski rozszerzony ćwiczenia pdf, dodatkowa praca kraków, pup parczew, wykluczenie społeczne niepełnosprawnych, zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego, trener szkoleniowiec jak zostać…