Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing

Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-002/11-01

Tytuł projektu: Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 4423536.92

Wydatki kwalifikowalne: 3882144.05

Dofinansowanie: 2941845.24

Dofinansowanie UE: 2500568.45

Nazwa beneficjenta: INTRATEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5422204578

Kod pocztowy: 15-111

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


Poszerzenie oferty Global Cosmed S.A. Fabryka Kosmetyków o nową linię innowacyjnych kosmetyków z dodatkiem prebiotyków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-068/09-05

Tytuł projektu: Poszerzenie oferty Global Cosmed S.A. Fabryka Kosmetyków o nową linię innowacyjnych kosmetyków z dodatkiem prebiotyków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 689959.57

Wydatki kwalifikowalne: 464853.06

Dofinansowanie: 116213.26

Dofinansowanie UE: 98781.27

Nazwa beneficjenta: Global Cosmed Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7960069371

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009skawina wydział komunikacji, dotację na rozpoczęcie działalności 2020, woda plazmowana jak zrobić, baza zak, kto wydaje paszport na ukrainie, sekcja instytucji krzyżówka, gimnazjum nr 4 nowy targ, urząd pracy wadowice, urzad pracy wrzesnia, instytut marii skłodowskiej curie, aktualna stopa bezrobocia, właściwościach, soli, restrukturyzacja firmy, chorwacja msz, diametralnie sjp, psz pkdg, przelicznik euro na złote, praca tomaszów lubelski pup, osoba cywilna, urząd pracy rzeszów staże…