Potencjalny lek oraz metoda otrzymywania nowych związków przeciwbólowych

Potencjalny lek oraz metoda otrzymywania nowych związków przeciwbólowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-034/08-02

Tytuł projektu: Potencjalny lek oraz metoda otrzymywania nowych związków przeciwbólowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 185800

Wydatki kwalifikowalne: 177000

Dofinansowanie: 177000

Dofinansowanie UE: 150450

Nazwa beneficjenta: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

NIP beneficjenta: 5250008169

Kod pocztowy: 02-106

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/3/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek “Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-009/09-04

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek “Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 285260

Wydatki kwalifikowalne: 285260

Dofinansowanie: 285260

Dofinansowanie UE: 242471

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

NIP beneficjenta: 5250009269

Kod pocztowy: 02-093

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014zpoważaniem, praca dla pracownika socjalnego, darmowe kursy, www pup olkusz pl, podaj trzy przykładowe modyfikacje genetyczne roślin mające wartość użytkową dla ludzi, fiku-miku, inflacja kwiecień 2017, twoja przyszłość, stanisław karpiel, osob, tabletki do uzdatniania wody rossmann, urząd pracy szydłowiec oferty pracy, oblicz i wpisz brakujące miary kątów, praca w grajewie…