Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych

Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-109/12-06

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 8144553.08

Wydatki kwalifikowalne: 7261631.23

Dofinansowanie: 3378946.02

Dofinansowanie UE: 2872104.12

Nazwa beneficjenta: Kelvion Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7540023741

Kod pocztowy: 45-641

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Opracowanie innowacyjnych usług deskryptywno-preskryptywnych analiz danych wspierających decyzje marketingowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-359/13-03

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych usług deskryptywno-preskryptywnych analiz danych wspierających decyzje marketingowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 9668732.77

Wydatki kwalifikowalne: 8287959.21

Dofinansowanie: 5566001.7

Dofinansowanie UE: 4731101.45

Nazwa beneficjenta: ADBA Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7010411085

Kod pocztowy: 00-688

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015wagony bezprzedziałowe, suszarnia do piasku, życie po 50, kosmiczny, parp csr, pup nowogard, kraków wojewodztwo, olsztyn bydgoszcz pkp, aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc, jak dostać receptę, black red white praca zarobki, urzad pracy łuków, pup słupca oferty pracy, powiatowy urząd pracy w rawiczu, nior, wniosek o 5000 tarcza, junior python, alokowanie, urząd pracy stalowa wola, zawody deficytowe 2019, kultura dostępna 2020, msp generator online, obowiązki straży granicznej, podniesienie jakości edukacji matematycznej przyrodniczej i informatycznej ewaluacja…