Nowoczesne technologie dla włokiennictwa. Szansa dla Polski.

Nowoczesne technologie dla włokiennictwa. Szansa dla Polski.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-005/09-08

Tytuł projektu: Nowoczesne technologie dla włokiennictwa. Szansa dla Polski.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2868284.03

Wydatki kwalifikowalne: 2868250.17

Dofinansowanie: 2868250.17

Dofinansowanie UE: 2438012.64

Nazwa beneficjenta: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

NIP beneficjenta: 7240000138

Kod pocztowy: 90-570

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014pup poddębice, przedział numerów deklaracji, studia podyplomowe nowy targ, korekta wniosku o dopłaty bezpośrednie 2017, parp rzeszów, skierowany, angielski poziom średniozaawansowany, natalia grzeszczak, www pup mielec pl, dom kultury w kocku, ortomed nowy sacz, urząd pracy środa śląska, praktyki w szkole zawodowej przepisy, status dużego przedsiębiorcy, list intencyjny umowa o pracę, pup pasłęk, zycie pleszewa pl, pup gdynia, klimczoka 6 katowice, urząd pracy świdnica oferty pracy, wok ochotnica górna, turysta przeszedł 72 km w ciągu 3 dni, informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym 13.1…