Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych

Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-24-019/08-09

Tytuł projektu: Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 24898286.33

Wydatki kwalifikowalne: 24559714.4

Dofinansowanie: 24559714.4

Dofinansowanie UE: 20875757.24

Nazwa beneficjenta: Instytut Metali Nieżelaznych

NIP beneficjenta: 6310200771

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-004/08-07

Tytuł projektu: Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 22788297.08

Wydatki kwalifikowalne: 21558742.54

Dofinansowanie: 21558742.54

Dofinansowanie UE: 18324931.16

Nazwa beneficjenta: Instytut Włókiennictwa

NIP beneficjenta: 7240000664

Kod pocztowy: 92-103

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2007

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014dofinansowanie dla przedsiębiorców, pinb ostróda, kontrola ws, zarządzanie odpadami, algeri, up tarnow pl oferty pracy, wypowiedzenie umowy zlecenia wzór doc, pup gorzów, praca twardogóra, zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, praca ekonomia lublin, up lesko, przyczyny bezrobocia, lgd bydgoszcz, gmina miasta bochnia, kwatera główna nato, michał pietkiewicz, house infolinia, doładowanie biletu elektronicznego lublin, aplikacje mobilne dla biznesu, zofia zwolińska…