IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych

IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-001/09-08

Tytuł projektu: IQ Advisors – inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 22030589.87

Wydatki kwalifikowalne: 21687040

Dofinansowanie: 21687040

Dofinansowanie UE: 18433984

Nazwa beneficjenta: Ventures Hub Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132706683

Kod pocztowy: 03-938

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


System Transferu Czasu Galileo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-126/11-05

Tytuł projektu: System Transferu Czasu Galileo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 510573.83

Wydatki kwalifikowalne: 485000

Dofinansowanie: 260250

Dofinansowanie UE: 221212.5

Nazwa beneficjenta: PIKTIME SYSTEMS SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7811806278

Kod pocztowy: 61-602

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014kiedy powstalo onz, pup ostróda, wypadek na ukrainie, znalezc czy znalesc, praca gov pozyczka 5000, z tym się je*dałam z tym się je*dałam a temu ciągnęłam, iok, usługi prawnicze vat, praca zd wola, urząd pracy oleśnica, motywowanie pozapłacowe, 576039725, pomoc publiczna a pomoc de minimis, pozyskiwanie środków unijnych przez gminy, maturalne karty pracy geografia 1 odpowiedzi pdf, wniosek o dodatek aktywizacyjny, urząd pracy sejny, czechy produkt krajowy brutto…