Innowacyjny system identyfikacji bakterii bazujący na zjawisku dyfrakcji laserowej

Innowacyjny system identyfikacji bakterii bazujący na zjawisku dyfrakcji laserowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-182/13-03

Tytuł projektu: Innowacyjny system identyfikacji bakterii bazujący na zjawisku dyfrakcji laserowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 2869323.51

Wydatki kwalifikowalne: 2460843.51

Dofinansowanie: 1259688.67

Dofinansowanie UE: 1070735.37

Nazwa beneficjenta: Synaptise S.A.

NIP beneficjenta: 8961530298

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: ŻERNIKI WROCŁAWSKIE

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Ochrona patentowa preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-020/12-03

Tytuł projektu: Ochrona patentowa preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 340126.72

Wydatki kwalifikowalne: 313507.17

Dofinansowanie: 313507.17

Dofinansowanie UE: 266481.09

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

NIP beneficjenta: 7770002062

Kod pocztowy: 61-704

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015720860039, pytania kuratorium na konkursie na dyrektora, jakie masz sugestie dotyczące szkoleń i rozwoju zawodowego, przedsiebiorstwo definicja, mup lublin, urząd pracy ostrowiec świętokrzyski, pup gostyn, www.eures.praca.gov.pl, ip sprawdź, słowacja kładka, pup tuchola praca, polski kompozytor utworów religijnych krzyżówka, vat szwajcaria, jak sprawdzic czy dostane okres, korzystając z powyższych informacji oblicz szybkość reakcji w momencie, tabletarka, zgkim słomniki, dotacje dla małych firm 2019, największe straty energii następują w łańcuchu pokarmowym…