Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-002/10-05

Tytuł projektu: Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9930768.81

Wydatki kwalifikowalne: 9789800

Dofinansowanie: 9789800

Dofinansowanie UE: 8321330

Nazwa beneficjenta: Aerfinance Ventures sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512195968

Kod pocztowy: 02-174

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-019/09-14

Tytuł projektu: System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 24945507.48

Wydatki kwalifikowalne: 20714743.05

Dofinansowanie: 20714743.05

Dofinansowanie UE: 17607531.59

Nazwa beneficjenta: Morski Instytut Rybacki w Gdyni

NIP beneficjenta: 5860102441

Kod pocztowy: 81-332

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015typie, 0.0, powiatowy urząd pracy w kraśniku, eurocomfort leszno praca, wojska polskiego 65, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, decyzja wzór, dwór kościuszko kraków, tarnowie, tablica pl praca grudziądz, uczniowie rozmawiali o przyczynach podróży geograficznych ustal kto z nich nie miał racji, christiane f. życie mimo wszystko chomikuj, czerwona plama, up racibórz oferty pracy, szkolenia gospodarka odpadami, vat od usług, www inwestycjawkadry info pl, pożyczka 5000 wniosek o umorzenie…