Foresight dla energetyki termojądrowej

Foresight dla energetyki termojądrowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-009/08-01

Tytuł projektu: Foresight dla energetyki termojądrowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 407900

Wydatki kwalifikowalne: 407900

Dofinansowanie: 407900

Dofinansowanie UE: 346715

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

NIP beneficjenta: 5250007193

Kod pocztowy: 01-497

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009blokada środków na rachunku bankowym jako zabezpieczenie, intranet., wyższa szkoła w radomiu, yorki małopolska, ogród sztuki kraków repertuar, co przywieźć z krakowa, dotacje dla firm 2020, up olsztyn, analiza swot szanse, ziemia gotyku, mapa gmin małopolska, urząd gminy w krzęcinie, test podsumowujący rozdział 3 ekologia pdf, wyniki edu, polska wschodnia na wakacje, rynku, drzwi do kariery tekst, solidarnościowy dodatek, wyjaśnij co oznacza termin polityka zagraniczna, pup legnica oferty pracy, dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracujących, konflikt danych, faktura końcowa wzór, przedsiębiorstwo powiązane…