Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków

Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-069/09-03

Tytuł projektu: Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 1334800

Wydatki kwalifikowalne: 1211700

Dofinansowanie: 598970

Dofinansowanie UE: 509124.5

Nazwa beneficjenta: SEEN Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5220003606

Kod pocztowy: 04-394

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-061/11-01

Tytuł projektu: Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 2174354

Wydatki kwalifikowalne: 2025700

Dofinansowanie: 1412105

Dofinansowanie UE: 1200289.25

Nazwa beneficjenta: Digital Core Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 6262975131

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/9/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


Opracowanie interoperacyjności międzynarodowej i rozszerzalności funkcjonalnej w systemie Core-Banking

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-168/13-02

Tytuł projektu: Opracowanie interoperacyjności międzynarodowej i rozszerzalności funkcjonalnej w systemie Core-Banking

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7196900.64

Wydatki kwalifikowalne: 7097011.64

Dofinansowanie: 1399504.07

Dofinansowanie UE: 1189578.46

Nazwa beneficjenta: Asseco Poland

NIP beneficjenta: 5220003782

Kod pocztowy: 35-322

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-045/11-04

Tytuł projektu: Projekt urządzenia do nieniszczącego badania lin stalowych metodą magnesowania lin przy pomocy trwałych magnesów – defektografu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 743173

Wydatki kwalifikowalne: 679900

Dofinansowanie: 388485

Dofinansowanie UE: 330212.25

Nazwa beneficjenta: IT Usługi Serwisowe sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6481010155

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/9/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-012/10-11

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego bazującego na latających platformach bezzałogowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 27700587.32

Wydatki kwalifikowalne: 25609371.77

Dofinansowanie: 12585541.64

Dofinansowanie UE: 10697710.39

Nazwa beneficjenta: Flytronic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9691513993

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015vat-eu, wyszukaj nip, www.radziejow.pl, bądzcie, umowa pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, gmina kiszkowo praca, www pup gorlice pl, wzór umowy użyczenia, tworzy, urzad pracy krasnystaw, dotacje na kapitał obrotowy dolnośląskie, urząd skarbowy rzeszów praca, prawo upadłościowe skrypt, pup kielce, profil reumatyczny, flaga polski logo, sudop de minimis…