Opracowanie technologii zunifikowanych zestawów odpowietrzających i spustowych z innowacyjnymi szybkozłączami.

Opracowanie technologii zunifikowanych zestawów odpowietrzających i spustowych z innowacyjnymi szybkozłączami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-003/10-01 Tytuł projektu: Opracowanie technologii zunifikowanych zestawów odpowietrzających i spustowych z innowacyjnymi szybkozłączami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 653596 Wydatki kwalifikowalne: 629000 Dofinansowanie: […]

Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna

Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-32-052/08-07 Tytuł projektu: Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 9305921 Wydatki kwalifikowalne: 9305921 Dofinansowanie: 9305921 Dofinansowanie UE: […]

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych.

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-009/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 428048 Wydatki kwalifikowalne: 413000 Dofinansowanie: 204800 Dofinansowanie […]