Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-008/12-03 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat drawski Gmina: Złocieniec Wartość ogółem: 4565400 Wydatki kwalifikowalne: 3783300 Dofinansowanie: 2371394 Dofinansowanie […]