Przeprowadzenie badań celem opracowania prototypu zintegrowanego systemu zarządzania uprawnieniami

Przeprowadzenie badań celem opracowania prototypu zintegrowanego systemu zarządzania uprawnieniami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-069/10-00 Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań celem opracowania prototypu zintegrowanego systemu zarządzania uprawnieniami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Suchy Las Wartość ogółem: 1518276 Wydatki kwalifikowalne: 1410300 Dofinansowanie: 987210 Dofinansowanie UE: […]

Opracowanie technologii wytwarzania etykiet z drukiem Braille’a

Opracowanie technologii wytwarzania etykiet z drukiem Braille’a Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-180/13-00 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania etykiet z drukiem Braille’a Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Suchy Las Wartość ogółem: 5440990.8 Wydatki kwalifikowalne: 4568048.8 Dofinansowanie: 2932257.86 Dofinansowanie UE: 2492419.18 Nazwa beneficjenta: Office […]