Opracowanie i zastosowanie technologii probiotyków szansą rozwoju marki Biały Jeleń.

Opracowanie i zastosowanie technologii probiotyków szansą rozwoju marki Biały Jeleń. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-021/10-04 Tytuł projektu: Opracowanie i zastosowanie technologii probiotyków szansą rozwoju marki Biały Jeleń. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrzeszowski Gmina: Ostrzeszów Wartość ogółem: 1028112.71 Wydatki kwalifikowalne: 912000 Dofinansowanie: 419000 Dofinansowanie […]