Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00. PKWiU 2004)

Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00. PKWiU 2004) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-015/09-06 Tytuł projektu: Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00. PKWiU 2004) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Kalisz Gmina: M. Kalisz Wartość ogółem: 2357774.74 Wydatki kwalifikowalne: […]