POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski Gmina: Kłodawa Wartość ogółem: 30568.2 Wydatki kwalifikowalne: 30568.2 Dofinansowanie: 30568.2 Dofinansowanie UE: 25982.97 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie odmiany buraka cukrowego z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego

Opracowanie odmiany buraka cukrowego z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-001/10-07 Tytuł projektu: Opracowanie odmiany buraka cukrowego z odpornością na rizomanię i chwościka buraka cukrowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kolski Gmina: Kłodawa Wartość ogółem: 9266565.7 Wydatki kwalifikowalne: […]