Stworzenie innowacyjnej maszyny do konserwacji lodowisk wyposażonej w nową technologię topienia śniegu i inne funkcjonalności.

Stworzenie innowacyjnej maszyny do konserwacji lodowisk wyposażonej w nową technologię topienia śniegu i inne funkcjonalności. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-138/11-02 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej maszyny do konserwacji lodowisk wyposażonej w nową technologię topienia śniegu i inne funkcjonalności. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kępiński Gmina: […]